МОНГОЛ УЛСАД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД

2022-11-25


МОНГОЛ УЛСАД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД (2022.06.01 байдлаар)

Д/д Улс орон Зорчих нөхцөл, визгүй зорчих хугацаа, Хүчин төгөлдөр болсон огноо  
1 Филиппин Бүх төрлийн паспортаар 21 хоног хүртэл / 1994.05.13  
2 Малайз Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1994.06.06  
3 Казахстан Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1994.12.02  
4 Израйль Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1996.03.12  
5 Хонконг /БНХАУ/ Бүх төрлийн паспортаар 14 хоног хүртэл / 1998.06.18  
6 Киргиз Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1999.12.04  
7 Украин* /Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/ Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл  
8 АНУ Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2001.07.06  
9 Макао /БНХАУ/ Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2004.07.03  
10 Лаос Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2007.10.14  
11 Tайланд Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2008.01.13  
12 Япон Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2010.04.01  
13 ХБНГУ Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.05.08  
14 Беларусь Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.09.04  
15 Турк Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.10.10  
16 Серби Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.11.08  
17 Канад Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2014.01.01  
18 ОХУ Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2014.09.03  
19 Бразил Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2015.09.21  
20 Сингапур Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.06.08  
21 Аргентин Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.02.19  
22 Уругвай Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.06.10  
23 Чили Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.12.29  
24 Эквадор Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.10.23  
25 Перу Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.10.01  
26 БНСУ Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2022.06.01  
27 Узбекистан Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2022.06.03  
ДИПЛОМАТ, АЛБАН ПАСПОРТ
28 Румын Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 1974.10.14  
29 БНАСАУ Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1986.11.14  
30 Хятад Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 1989.03.30  
31 БНСУ Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1991.10.23  
32 Словак Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1992.06.26  
33 Вьетнам Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2000.01.07  
34 Куба Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2001.10.08  
35 Мексик Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2001.11.09  
36 Энэтхэг Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2005.12.23  
37 НҮБ-ын ажилтнууд албан ажлаар ирэх тохиолдолд буюу Лесе-Пасе эзэмшигч нь аливаа визний шаардлагаас чөлөөлөгдөнө. 30 хоног хүртэл/ 2007  
38 ИБУИНВУ Дипломат паспорт 30 хоног хүртэл / 2009.06.29  
39 Болгар Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.01.18  
40 Чех Дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.07.29  
41 Польш Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.06.29  
42 Индонез Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2011.11.15  
43 Кипр Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2012.04.04  
44 Камбож Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2012.08.27  
45 Кувейт Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.04.16  
46 Бруней Дипломат, албан паспортаар 14 хоног хүртэл / 2013.07.01  
47 Колумб Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.09.23  
48 Франц Дипломат паспорт 90 хоног хүртэл / 2013.10.26  
49 Мьянмар Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.11.18  
50 Перу Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2014.03.13  
51 Эстони Цахим дипломат паспорт 90 хоног хүртэл2014.04.28  
52 Латви Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2014.06.12  
53 Итали Дипломат паспорт 90 хоног хүртэл / 2014.07.14  
54 Туркменистан Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2015.06.03  
55 Унгар Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2016.05.18  
56 Балба Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2016.12.19, 2017.01.18  
57 Албани Цахим дипломат, Цахим албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2017.03.30  
58 Хорват Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.04.26  
59 Мальта Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.02.08  
60 Литва Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.04.29  
61 Швейцарь Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.06.16  
62 Азербайжан Дипломат, албан/сервис паспортаар 90 хоног хүртэл / 2019.02.07  
63 Армян Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2019.06.02  
64 Грек Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.05.10  
65 Словени Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.05.21