images

12 дугаар сарын 09-ний өдрийг Авлигын эсрэг олон улсын өдөр

Ерөнхий консулын газрын мэдээ

2022-11-25

68

Жил бүрийн 12 дугаар сарын 09-ний өдрийг Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг.