images

МЭДЭЭЛЭЛ - ШИНЭ ЖУРМУУД

Ерөнхий консулын газрын мэдээ

2022-01-06

45

2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөхөөр Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн Дугаар А/191 тушаалаар батлагдсан цалин хөлстэй холбоотой журмуудыг хүргэж байна. Та бүхэн үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана уу. 

1. ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТ ОЛГОХ, ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТЫН ЦАЛИН ТООЦОХ ЖУРАМ https://legalinfo.mn/mn/detail/16389706300881 

2. ДУНДАЖ ЦАЛИН ХӨЛС ТОДОРХОЙЛОХ ЖУРАМ https://legalinfo.mn/mn/detail/16389706524321 

3. АЖЛЫН ЦАГИЙГ НЭГТГЭН БОДОХ ЖУРАМ https://legalinfo.mn/mn/detail/16389706618161 

 

ШАНХАЙ ХОТОД СУУГАА ЕРӨНХИЙ КОНСУЛЫН ГАЗАР